Fotografi av Peter Münger

Peter Münger

Universitetslektor, Docent

Jag vill ge studenterna en gedigen teoretisk grund till fysik.

Presentation

Jag jobbar som universitetslektor med docentkompetens inom Teoretisk fysik och som Scientific Director vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC).

Teoretiska grunder till fysik

När jag undervisar vill jag ge studenterna en gedigen teoretisk grund till fysik. Fysik är en viktig grundsten till vårt moderna samhälle och dess teknologi och mycket vore omöjligt utan nya material.

Datormodeller för att simulera händelseförlopp i olika system

I min forskning gör jag datormodeller för att simulera händelseförlopp i olika system. Framförallt studerar jag dynamik i materialtillväxt och näringsvävar.

När jag undersöker materialtillväxt använder jag mig av klassisk molekyldynamik och simulerar hur atomer rör sig när material tillväxer. Genom att styra tillväxten, kan man styra strukturen av materialet och därmed också egenskaperna.

I forskningen kring dynamiken i näringsvävar simulerar jag störningskänslighet i ekosystemen. Målet med denna forskning är att öka vår kunskap om ekosystemens funktion och hur de svarar på olika typer av störningar.

Nationellt superdatorcentrum

Som Scientific Director ansvarar jag för tilldelning och uppföljning av beräkningstid av NSCs datorresurser.

Publikationer

2021

Bian Bian, Chiara Musumeci, Chuan Fei Wang, Andreas Skallberg, Yongzhen Chen, Zhang-Jun Hu, Peter Münger, Kajsa Uvdal, Mats Fahlman, Olle Inganäs (2021) Nanocontacts give efficient hole injection in organic electronics Science Bulletin, Vol. 66, s. 875-879 Vidare till DOI

2019

Sebastian Ekeroth, Shuga Ikeda, Robert Boyd, Peter Münger, Tetsuhide Shimizu, Ulf Helmersson (2019) Impact of nanoparticle magnetization on the 3D formation of dual-phase Ni/NiO nanoparticle-based nanotrusses Journal of nanoparticle research, Vol. 21, Artikel 21:228 Vidare till DOI

2018

Sebastian Ekeroth, Peter Münger, Robert Boyd, Joakim Ekspong, Thomas Wågberg, Ludvig Edman, Nils Brenning, Ulf Helmersson (2018) Catalytic Nanotruss Structures Realized by Magnetic Self-Assembly in Pulsed Plasma Nano letters (Print), Vol. 18, s. 3132-3137 Vidare till DOI
Malin Silverå Ejneby, Xiongyu Wu, Nina Ottosson, E Peter Münger, Ingemar Lundström, Peter Konradsson, Fredrik Elinder (2018) Atom-by-atom tuning of the electrostatic potassium-channel modulator dehydroabietic acid The Journal of General Physiology, Vol. 150, s. 731-750 Vidare till DOI

2016

Iris Pilch, L. Caillault, T. Minea, Ulf Helmersson, Alexey Tal, Igor Abrikosov, Peter Münger, Nils Brenning (2016) Nanoparticle growth by collection of ions: orbital motion limited theory and collision-enhanced collection Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 49, s. 395208- Vidare till DOI

Publikationer

2021

Bian Bian, Chiara Musumeci, Chuan Fei Wang, Andreas Skallberg, Yongzhen Chen, Zhang-Jun Hu, Peter Münger, Kajsa Uvdal, Mats Fahlman, Olle Inganäs (2021) Nanocontacts give efficient hole injection in organic electronics Science Bulletin, Vol. 66, s. 875-879 Vidare till DOI

2019

Sebastian Ekeroth, Shuga Ikeda, Robert Boyd, Peter Münger, Tetsuhide Shimizu, Ulf Helmersson (2019) Impact of nanoparticle magnetization on the 3D formation of dual-phase Ni/NiO nanoparticle-based nanotrusses Journal of nanoparticle research, Vol. 21, Artikel 21:228 Vidare till DOI

2018

Sebastian Ekeroth, Peter Münger, Robert Boyd, Joakim Ekspong, Thomas Wågberg, Ludvig Edman, Nils Brenning, Ulf Helmersson (2018) Catalytic Nanotruss Structures Realized by Magnetic Self-Assembly in Pulsed Plasma Nano letters (Print), Vol. 18, s. 3132-3137 Vidare till DOI

Andra kontaktvägar

OrcID: 0000-0003-2428-3052

LinkedIn

Undervisning

  • TFYA12 Termodynamik och statistik mekanik 
  • TFYA13 Elektromagnetism 
  • Statistisk fysik och termodynamik I och II (doktorandkurser)

Utmärkelser

Gyllene moroten 2014 - Varje år delas LinTeks ärofyllda pedagogiska pris ut – Gyllene Moroten. En vinnare av Gyllene Moroten har ett enastående engagemang i utbildningsverksamheten och har visat sig vara en god pedagog. En god pedagog bedriver en medryckande, rättvis, könsmedveten och relevant undervisning.

Relaterad forskning

Relaterade forskare