Presentation

Jag jobbar som universitetslektor med docentkompetens inom Teoretisk fysik och som Scientific Director vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC).

Teoretiska grunder till fysik

När jag undervisar vill jag ge studenterna en gedigen teoretisk grund till fysik. Fysik är en viktig grundsten till vårt moderna samhälle och dess teknologi och mycket vore omöjligt utan nya material.

Datormodeller för att simulera händelseförlopp i olika system

I min forskning gör jag datormodeller för att simulera händelseförlopp i olika system. Framförallt studerar jag dynamik i materialtillväxt och näringsvävar.

När jag undersöker materialtillväxt använder jag mig av klassisk molekyldynamik och simulerar hur atomer rör sig när material tillväxer. Genom att styra tillväxten, kan man styra strukturen av materialet och därmed också egenskaperna.

I forskningen kring dynamiken i näringsvävar simulerar jag störningskänslighet i ekosystemen. Målet med denna forskning är att öka vår kunskap om ekosystemens funktion och hur de svarar på olika typer av störningar.

Nationellt superdatorcentrum

Som Scientific Director ansvarar jag för tilldelning och uppföljning av beräkningstid av NSCs datorresurser.

Publikationer

2021

2019

2018

2016

Publikationer

2021

2019

2018

Andra kontaktvägar

OrcID: 0000-0003-2428-3052

LinkedIn

Undervisning

  • TFYA12 Termodynamik och statistik mekanik 
  • TFYA13 Elektromagnetism 
  • Statistisk fysik och termodynamik I och II (doktorandkurser)

Utmärkelser

Gyllene moroten 2014 - Varje år delas LinTeks ärofyllda pedagogiska pris ut – Gyllene Moroten. En vinnare av Gyllene Moroten har ett enastående engagemang i utbildningsverksamheten och har visat sig vara en god pedagog. En god pedagog bedriver en medryckande, rättvis, könsmedveten och relevant undervisning.

Relaterad forskning

Relaterade forskare