Fotografi av Petra Winsa

Petra Winsa

HR-partner

Som HR-partner på IKOS samarbetar jag med och ger ett professionellt och lösningsorienterat stöd till institutionens ledning och medarbetare i HR-relaterade frågor.

HR vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Inom HR-området arbetar vi för att både ledning och medarbetare ska erbjudas ett effektivt och relevant stöd i HR-frågor.

Exempel på frågor som jag ansvarar för är:

  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsrätt och anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö, hälsa och Lika villkor
  • Friskvård och rehabilitering
  • Utvecklings- och förändringsarbete, samverkansfrågor

Du är välkommen att kontakta mig och HR-funktionen på IKOS om du har HR-relaterade frågor!

HR-funktionen på IKOS

Här arbetar jag