Presentation

Mitt uppdrag är att vara ett professionellt stöd till chefer och medarbetare och bidra med utveckling och implementering av universitets rutiner och beslut inom HR-området.

Exempel på frågor som jag ansvarar för är:

  • Rekrytering och anställning
  • Arbetsmiljö, hälsa och Lika villkor
  • Friskvård och rehabilitering
  • Samordning med exempelvis lokala samverkansgrupper eller externa myndigheter

Jag arbetar gentemot två organisationer inom Linköpings universitet, dels Medicinska fakulteten och då finns jag på fakultetens kansli på Sandbäcksgatan, Campus US, och dels på ISAK där jag sitter i B-huset, Campus Valla och ibland Kopparhammaren, Campus Norrköping. Bäst tillgänglig är jag via e-post.

 

Här arbetar jag
Visa/dölj innehåll