Fotografi av Pontus Strimling

Pontus Strimling

Adjungerad universitetslektor, Docent

Presentation

Mitt arbete fokuserar på förändringsmönster på samhällsnivå som beror på mängder av händelser på individnivå. Exempel på centrala variabler som mina förklaringar baseras på är: vad som styr köpbeslut, vilka beteenden man tenderar att straffa eller vilka argument som ligger bakom olika värderingar.

Utifrån hur dessa händelser på individnivå förändras gör jag matematiska modeller som förutsäger samhällsförändringar, som exempelvis ändringar i den allmänna opinionen eller vilka AI-applikationer som sprids.

Utöver min position på IAS är jag även forskningsledare för Institutet för Framtidsstudiers tema "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" samt gästprofessor i Migration och hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Mer om min forskning och mina publikationer

Organisation