Fotografi av S M Atiqur Rahman

S M Atiqur Rahman

Äldreomsorg för äldre personer i åldern 65+ med och utan demens i Sverige  

Det ökande antalet personer i åldern 65+ som lever med demens innebär en ökad efterfrågan på äldreomsorgstjänster. Min avhandling har ett socialpolitiskt forskningsperspektiv för att undersöka och diskutera de kommunalt reglerade tjänsterna inom äldreomsorgen riktade till denna befolkning i Sverige

Korta texter

Du har inte valt ett korrekt datasource-item