Äldreomsorg för äldre personer i åldern 65+ med och utan demens i Sverige  

Det ökande antalet personer i åldern 65+ som lever med demens innebär en ökad efterfrågan på äldreomsorgstjänster. Min avhandling har ett socialpolitiskt forskningsperspektiv för att undersöka och diskutera de kommunalt reglerade tjänsterna inom äldreomsorgen riktade till denna befolkning i Sverige

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll