Fotografi av Rebecka Delvert

Rebecka Delvert

HR-partner

Som HR-partner på ISY samarbetar jag med och ger ett professionellt och lösningsorienterat stöd till institutionens ledning och medarbetare i HR-relaterade frågor.

HR vid Institutionen för systemteknik (ISY)

Inom HR-området arbetar vi för att både ledning och medarbetare ska erbjudas ett effektivt och relevant stöd i HR-frågor.

Exempel på frågor som jag ansvarar för är:

  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsrätt och anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö, hälsa och Lika villkor
  • Friskvård och rehabilitering
  • Utvecklings- och förändringsarbete, samverkansfrågor

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor!