Fotografi av Rebecka Öhrn

Rebecka Öhrn

Bibliotekarie

Vid universitetsbiblioteket arbetar jag främst med frågor som rör den undervisning biblioteket bedriver mot studenter på grund- och masternivå. 

Mina ansvarsområden

Min arbetsplats är Vallabiblioteket, där huvudfokus i min tjänst ligger på frågor som rör bibliotekets undervisning. Som en av två koordinatorer för bibliotekets undervisning ansvarar jag för samordningen av undervisningsteamet samt planering och utveckling av undervisningsområdet inom biblioteket.

Jag är också en del av bibliotekets redaktion och har ansvar för bibliotekets sidor på Liunet Student. Därutöver finns jag ibland vid bibliotekets informationsdisk, där jag hjälper våra användare att navigera bland bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar.