Fotografi av Reinoud Kaldewaij

Reinoud Kaldewaij

Postdoktor

Postdoktor. Jag är en affektiv och kognitiv neuroforskare och intresserad av hur emotionella och sociala signaler från vår miljö interagerar med kroppsliga och kognitiva processer i hälsa och sjukdom.

Utvalda publikationer

Kaldewaij, R., Koch, S. B., Hashemi, M. M., Zhang, W., Klumpers, F., & Roelofs, K. (2021). Anterior prefrontal brain activity during emotion control predicts resilience to post-traumatic stress symptoms. Nature Human Behaviour, 1-10.

Kaldewaij, R., Koch, S. B., Zhang, W., Hashemi, M. M., Klumpers, F., & Roelofs, K. (2019). Frontal control over automatic emotional action tendencies predicts acute stress responsivity. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 4(11), 975-983.

Kaldewaij, R., Koch, S. B., Zhang, W., Hashemi, M. M., Klumpers, F., & Roelofs, K. (2019). High endogenous testosterone levels are associated with diminished neural emotional control in aggressive police recruits. Psychological science, 30(8), 1161-1173.

Kaldewaij, R., Koch, S. B., Volman, I., Toni, I., & Roelofs, K. (2016). On the control of social approach–avoidance behavior: neural and endocrine mechanisms. Social Behavior from Rodents to Humans, 275-293.

Google scholar: Reinoud Kaldewaij‬ - ‪Google Scholar‬

Forskning

Organisation