Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

Detta är organisationssidan för Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN). CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi. Nedan hittar du vår forskningsmiljö.

CSAN:s forskningsmiljö

Kontakt

Administration och kontakt

Forskningssköterskor

Medarbetare

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper