Samordnare

Arbetsuppgifter

  • Handläggning tillika bedömning av behörighet och meritvärdering avseende utbildningar i svensk antagningsomgång
  • Information kring antagningsfrågor rörande behörighet och meritvärdering till utbildningar i svensk antagningsomgång
  • Sekreterare i Antagningsgruppen (tidigare s.k. Antagningsrådet)
  • Deltagare i LiU:s projekt kring reell kompetens
  • Produktionsansvarig för det nationella antagningssystemet vid Linköpings universitet
  • Ansvarig för utbildning inom reservantagning i NyA-webben
  • Antagningsenhetens representant i LiU:s studieadministrativa kurs (SA-kurs)
     

Sedan april 2014 arbetar jag som samordnare på Antagningsenheten vid Linköpings universitet. Jag arbetar med behörighets- och antagningsfrågor. Jag är specialiserad på frågor som rör grundläggande behörighet för grundnivå och svenska gymnasiala meriter, såväl som meriter från folkhögskola. Vidare är mitt specialområde gymnasieskolans olika läroplaner från Skolöverstyrelsen fram till nuvarande Skolverkets tid. Jag arbetar även med frågor som rör reell kompetens och motsvarandebedömning.

Mitt arbete inbegriper analyserande av olika frågor samt att arbeta i olika projekt, vilket inkluderar olika studieadministrativa utredningar och utvärderingar. För närvarande medverkar jag i LiU:s projekt kring reell kompetens, som är en del av det nationellt övergripande uppdrag som utbildningsdepartementet har gett till Universitets- och högskolerådet.