Publikationer

2021

2019

Robert Persson Asplund (2019) Stress Somatisk sjukdom: ett biopsykosocialt perspektiv, s. 35-64

2018

2016