Fotografi av Roger Magnusson

Roger Magnusson

Förste forskningsingenjör, Docent

Docent inom materialvetenskap

Forskning

Min forskning går främst ut på att studera nanostrukturers optiska och strukturella egenskaper med hjälp av Muellermatrisellipsometri (eng. Mueller matrix Ellipsometry), en metod där man använder sig av polariserat ljus och hur det reflekteras mot materialet för att ta reda på bland annat optiska och strukturella egenskaper. Många gånger handlar det om material som, i nanometer-skala, har en spiral-liknande struktur, s.k. kirala material, både naturligt förekommande (t.ex. vissa skalbaggar) och artificiella (som den i figuren intill).
Att materialen är nanostrukturerade innebär att de får intressanta optiska egenskaper som inte i första hand beror på materialet i sig och dess pigment, utan just på dess struktur. Om vi kan kombinera material med önskvärda mekaniska, termiska och elektriska egenskaper med en struktur som ger de rätta optiska egenskaperna, kan vi tillverka optiska filter med en mängd intressanta tillämpningar.

Förutom nanostrukturer har jag också studerat optiska egenskaper hos olika hårda glas, den typen av glas som skulle kunna användas som ytskikt på t.ex. mobiltelefoner.

Undervisning

Jag undervisar i kurser som vågfysik, optik, tekniskt basår och materialoptik. En del handledande av studentprojekt blir det också.

Publikationer

2023

Faezeh Alijan Farzad Lahiji, Samiran Bairagi, Roger Magnusson, Mauricio A. Sortica, Daniel Primetzhofer, Erik Ekström, Biplab Paul, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2023) Growth and optical properties of NiO thin films deposited by pulsed dc reactive magnetron sputtering Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 41, Artikel 063402 Vidare till DOI
Samiran Bairagi, Jui-Che Chang, Fu-Gow Tarntair, Wan-Yu Wu, Gueorgui Kostov Gueorguiev, Edward Ferraz de Almeida, Roger Magnusson, Kun-Lin Lin, Shao-Hui Hsu, Jia-Min Shieh, Jens Birch, Ray-Hua Horng, Kenneth Järrendahl, Ching-Lien Hsiao (2023) Formation of quaternary Zn(AlxGa1−x)2O4 epilayers driven by thermally induced interdiffusion between spinel ZnGa2O4 epilayer and Al2O3 substrate Materials Today Advances, Vol. 20, Artikel 100422 Vidare till DOI

2022

Chih-Wei Hsu, Ivan Martinovic, Roger Magnusson, Babak Bakhit, Justinas Palisaitis, Per O A Persson, Polla Rouf, Henrik Pedersen (2022) Homogeneous high In content InxGa1-x N films by supercycle atomic layer deposition Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 40, Artikel 060402 Vidare till DOI
Samiran Bairagi, Ching-Lien Hsiao, Roger Magnusson, Jens Birch, Jinn P. Chu, Fu-Gow Tarntair, Ray-Hua Horng, Kenneth Järrendahl (2022) Zinc gallate (ZnGa2O4) epitaxial thin films: determination of optical properties and bandgap estimation using spectroscopic ellipsometry Optical Materials Express, Vol. 12, s. 3284-3295 Vidare till DOI

2021

Hans Arwin, Stefan Schoeche, James Hilfiker, Mattias Hartveit, Kenneth Järrendahl, Olga Rubi Juarez-Rivera, Arturo Mendoza-Galvan, Roger Magnusson (2021) Optical Chirality Determined from Mueller Matrices Applied Sciences, Vol. 11, Artikel 6742 Vidare till DOI