Forskning

Min forskning går främst ut på att studera nanostrukturers optiska och strukturella egenskaper med hjälp av Muellermatrisellipsometri (eng. Mueller matrix Ellipsometry), en metod där man använder sig av polariserat ljus och hur det reflekteras mot materialet för att ta reda på bland annat optiska och strukturella egenskaper. Många gånger handlar det om material som, i nanometer-skala, har en spiral-liknande struktur, s.k. kirala material, både naturligt förekommande (t.ex. vissa skalbaggar) och artificiella (som den i figuren intill).
Att materialen är nanostrukturerade innebär att de får intressanta optiska egenskaper som inte i första hand beror på materialet i sig och dess pigment, utan just på dess struktur. Om vi kan kombinera material med önskvärda mekaniska, termiska och elektriska egenskaper med en struktur som ger de rätta optiska egenskaperna, kan vi tillverka optiska filter med en mängd intressanta tillämpningar.

Förutom nanostrukturer har jag också studerat optiska egenskaper hos olika hårda glas, den typen av glas som skulle kunna användas som ytskikt på t.ex. mobiltelefoner.

Undervisning

Jag undervisar i kurser som vågfysik, optik, tekniskt basår och materialoptik. En del handledande av studentprojekt blir det också.

Publikationer

2023

2022

2021

Nyheter