Människan sedd i ett kulturhistoriskt perspektiv 

Sedan mitten av 1970-talet har jag arbetat i en forskningstradition som skulle kunna kallas för social idéhistoria.

Fokus har legat på hur olika typer av mänskliga och sociala frågor hanterats vetenskapligt, ideologiskt, medialt och institutionellt under de senaste två hundra åren. Medicinska, psykiatriska och hälsopolitiska frågor, men också sociala problem, socialpolitik och socialt arbete har studerats i relation till kunskapstraditioner, vetenskapliga områden och ideologiska ställningstaganden. Jag har också intresserat mig för uppkomsten av olika kulturmiljöer och formerna för idéspridning i skilda historiska och lokala sammanhang.

Examina och yrkesverksamhet

  • Fil kand 1974, Filosofie doktor 1982, Docent 1988, idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet.
  • Professor 1995 vid Tema, Linköpings universitet
  • Professor emeritus 2017

PublikationerVisa/dölj innehåll

2018

ForskningVisa/dölj innehåll