Fotografi av Roger Qvarsell

Roger Qvarsell

Roger Qvarsell är idéhistoriker och professor emeritus vid tema Kultur och samhälle.

Människan sedd i ett kulturhistoriskt perspektiv 

Sedan mitten av 1970-talet har jag arbetat i en forskningstradition som skulle kunna kallas för social idéhistoria.

Fokus har legat på hur olika typer av mänskliga och sociala frågor hanterats vetenskapligt, ideologiskt, medialt och institutionellt under de senaste två hundra åren. Medicinska, psykiatriska och hälsopolitiska frågor, men också sociala problem, socialpolitik och socialt arbete har studerats i relation till kunskapstraditioner, vetenskapliga områden och ideologiska ställningstaganden. Jag har också intresserat mig för uppkomsten av olika kulturmiljöer och formerna för idéspridning i skilda historiska och lokala sammanhang.

Examina och yrkesverksamhet

  • Fil kand 1974, Filosofie doktor 1982, Docent 1988, idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet.
  • Professor 1995 vid Tema, Linköpings universitet
  • Professor emeritus 2017

Publikationer

2018

Roger Qvarsell (2018) Medicinhistoria och ett samhällsliv i förändring: Om Karin Johannissons medicinhistoriska författarskap Humanioras vägar: Ett symposium om Karin Johannissons författarskap, s. 87-106
Roger Qvarsell (2018) Fattigdomens och fattigvårdens idéhistoria: Från medeltiden till sekelskiftet 1900 Bedöma och åtgärda fattigdom: Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät, s. 55-84
Ulrika Torell, Jenny Lee, Roger Qvarsell (2018) Perspektiv på ett rum Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, s. 9-23
Roger Qvarsell (2018) Disken: vardagspraktik, teknikutveckling och köksdesign Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, s. 185-211
Roger Qvarsell (2018) Välfärden i samhället 1967 till 2017 Socialpolitik, kultur och samhälle

Forskning