Fotografi av Säidi Margot Ovox

Säidi Margot Ovox

CV

  • Ongoing: Ph.D. in Caring Sciences; Linköping University
  • 2020 Master’s in medical science with a Major in public health. Linköping University
  • 2020 Bachelor of science in psychiatric nursing. Linköping university.
  • 2013 University certificate in Nursing, General Nursing. Linköping university.

Utbildningsuppdrag

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Publikationer

Omslag för publikation ''
Sally Hultsjö, Säidi M. Ovox, Caroline Olofsson, Mohammad Bazzi, Rikard Wärdig (2022)

Perspectives in psychiatric care , Vol.58 , s.2215-2223 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Patrik Rytterström, Saidi Margot Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö (2020)

International Journal of Mental Health Nursing , Vol.29 , s.982-991 Vidare till DOI

2024

Säidi M. Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö, Patrik Rytterström (2024) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity-As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 33, s. 104-113 Vidare till DOI

Forskning

"Nya perspektiv på suicidvård”

Vårdpersonal och närstående till personer som avlidit i självmord och egenlevda erfarenheter av suicidförsök undersöks genom livsvärldsforskning för att belysa den suicidala processen innan, under och efter ett genomfört självmord/självmordsförsök. Studierna genomförs i både psykiatrisk och somatisk kontext samt inom närliggande områden.