Fotografi av Sai Subramanyam Thoota

Sai Subramanyam Thoota

Postdoktor