Kommunikationssystem (KS)

Avdelningen för Kommunikationssystem leds av professor Erik G. Larsson. Vid avdelningen bedrivs forskning inom kommunikationsteknik, trådlös kommunikation och statistisk signalbehandling.

Foto: Karl Öfverström

Huvudfokus är tekniker för 5G-nätverk och speciellt Massiv MIMO som är den mest grundläggande, skalbara teknikkomponenten för att förbättra spektraleffektivitet och energieffektivitet i nästa generations trådlösa nätverk. Specifika forskningsfrågor inkluderar konstruktion av algoritmer för kodning, signalbehandling och resursallokering, såväl som implementeringsaspekter och nätverkstopologier. Forskare på avdelningar har mottagit många internationella priser för forskningen inom detta område och har publicerat flertalet vetenskapliga böcker.

Avdelningen leder också forskning inom positioneringsteknologi, med fokus på samarbetande positionering, lokalisering i svåra radiomiljöer och positionering med gruppantenner.

Följ Kommunikationssystem på YouTube

Communication Systems YouTube channel

Personalen vid Kommunikationssystem


KollegiumVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

25 mars 2021

Licentiatseminarium inom Kommunikationssystem: Ziya Gülgün

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Ziya Gülgün, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Physical Layer Security Issues in Massive MIMO and GNSS". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Handledare: Erik G. Larsson. Opponent är Assist. Professor Hirley Alves, Uleåborgs universitet.

Kontakt

Forskning och utbildningVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Alumni, gäster och fortsatta medarbetareVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll