Kommunikationssystem (KS)

Vid avdelningen för kommunikationssystem bedrivs forskning inom kommunikationsteknik, trådlös kommunikation och statistisk signalbehandling. Avdelningen leds av professor Erik G. Larsson.

Foto: Karl Öfverström

Huvudfokus är tekniker för 5G-nätverk och speciellt Massiv MIMO som är den mest grundläggande, skalbara teknikkomponenten för att förbättra spektraleffektivitet och energieffektivitet i nästa generations trådlösa nätverk. Specifika forskningsfrågor inkluderar konstruktion av algoritmer för kodning, signalbehandling och resursallokering, såväl som implementeringsaspekter och nätverkstopologier. Forskare på avdelningar har mottagit många internationella priser för forskningen inom detta område och har publicerat flertalet vetenskapliga böcker.

Avdelningen leder också forskning inom positioneringsteknologi, med fokus på samarbetande positionering, lokalisering i svåra radiomiljöer och positionering med gruppantenner.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för kommunikationsystem

 

Följ videopodcasten The Wireless Future på YouTube 

Här hittar du vår podcast på YouTube

Professor Emil Björnson, KTH och Erik G. Larsson, Linköpings universitet i sin videopodd.

 

Personalen vid Kommunikationssystem 

Medarbetare Kommunikationssystem, ISY, vid Linköpings universitet. Foto Karl Öfverström

Kollegium

Forskning och utbildning

Forskning

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen