Kommunikationssystem (KS)

Avdelningen för Kommunikationssystem leds av professor Erik G. Larsson. Vid avdelningen bedrivs forskning inom kommunikationsteknik, trådlös kommunikation och statistisk signalbehandling.

Foto: Karl Öfverström

Huvudfokus är tekniker för 5G-nätverk och speciellt Massiv MIMO som den mest grundläggande, skalbara teknikkomponenten för nästa generations radio-access.  

Specifika forskningsfrågor inkluderar konstruktion av algoritmer för kodning, signalbehandling och resursallokering, såväl som implementeringsaspekter.

Avdelningen leder också forskning inom positioneringsteknologi, med fokus på samarbetande lokalisering och positionering i svåra radiomiljöer.

Personalen vid Kommunikationssystem

Medarbetare kommunikationssystem 2017Här är vi som jobbar på avdelningen Kommunikationssystem. Kontaktuppgifter och mer information om varje medarbetare hittar du längre ner på sidan.

Alumni, gäster och fortsatta medarbetare

Nyheter

Medarbetare

Forskning

Om institutionen

Kontakt