Kommunikationssystem (KS)

Vid avdelningen för kommunikationssystem bedrivs forskning inom kommunikationsteknik, trådlös kommunikation och statistisk signalbehandling. Avdelningen leds av professor Erik G. Larsson.

Foto: Karl Öfverström

Huvudfokus är tekniker för 5G-nätverk och speciellt Massiv MIMO som är den mest grundläggande, skalbara teknikkomponenten för att förbättra spektraleffektivitet och energieffektivitet i nästa generations trådlösa nätverk. Specifika forskningsfrågor inkluderar konstruktion av algoritmer för kodning, signalbehandling och resursallokering, såväl som implementeringsaspekter och nätverkstopologier. Forskare på avdelningar har mottagit många internationella priser för forskningen inom detta område och har publicerat flertalet vetenskapliga böcker.

Avdelningen leder också forskning inom positioneringsteknologi, med fokus på samarbetande positionering, lokalisering i svåra radiomiljöer och positionering med gruppantenner.

Följ Kommunikationssystem på YouTube 

Här hittar du våra videor som vi publicerar på YouTube

Communication Systems YouTube channel

 

Personalen vid Kommunikationssystem

Medarbetare vid avdelningen för kommunikationssystem 2022 Foto Karl Öfverström

Kollegium Visa/dölj innehåll

Kalender Visa/dölj innehåll

14 oktober 2022

Disputation inom Kommuikationssystem: Ema Becirovic

kl. 09.00 – 12.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla 

Forskning och utbildning Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Alumni, gäster och fortsatta medarbetare Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll