Fotografi av Sandra Hummelgren

Sandra Hummelgren

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen med placering på Institutionen för Tema och Tekniska fakultetens kansli.

Med fokus på internkommunikation och webb

Som kommunikatör arbetar jag med att stötta verksamheten i olika kommunikationsfrågor med huvudfokus på internkommunikation och som webbredaktör. Min anställning är vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) men min arbetsplats är på Institutionen för Tema samt Tekniska fakultetens kansli. 

Mitt uppdrag

 • ansvar över den interna kommunikationen på Tema
 • stötta ledning och medarbetare i olika kommunikationsfrågor 
 • webbredaktör på liu.se och på intranätet
 • planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser

Kommunikation på Tema

Jenny och Sandra står framför ett vattenfall
Jenny Widén och Sandra Hummelgren Thor Balkhed

Vi hjälper dig!

Jobbar du på Tema? Låt oss hjälpa dig med kommunikationen!

Vi kan bland annat göra följande:

 • Kommunikationsplaner för forskningsprojekt
 • Kursbeskrivningar
 • Sidor på liu.se
 • Internkommunikation
 • Nyheter, reportage och andra texter
 • Fotografering och videofilmning
 • Grafisk formgivning
 • Spridning av information om event och aktiviteter

Mejla till kom@tema.liu.se


Kollegor på Webb- och medialabbenheten 

Mina arbetsplatser