Fotografi av Sandra Hummelgren

Sandra Hummelgren

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen med placering på Tekniska fakultetens kansli.

Med fokus på internkommunikation och webb

Som kommunikatör arbetar jag med att stötta verksamheten i olika kommunikationsfrågor med huvudfokus på internkommunikation och som webbredaktör.

Mitt uppdrag

  • stötta ledning och medarbetare i olika kommunikationsfrågor 
  • webbredaktör på liu.se och på intranätet
  • planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser

Kollegor på Studentrekryterings- och alumnienheten

Mina arbetsplatser