Mina arbetsuppgifter

 • Generell administration och samordning av terminen
 • Administrativt stöd till terminsansvarig
 • Kontakt till studenter, föreläsare, handledare m.fl.
 • Kontakt till handledare på vårdcentraler
 • Schemaläggning
 • Ombokare i TimeEdit
 • Administration av Zoomrum till terminens undervisning
 • Tentamensadministration
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Mötesplanering, mötesanteckning
 • Rapportering i Retendo
 • Underhåll av terminens hemsida via Polopoly
 • Administration av kurs-och handledarinformation i Lisam
 • Arkivering av kursmaterial
 • Beställningar
 • Fakturahantering i Raindance
 • Övriga förekommande arbetsuppgifter