Fotografi av Sara Thor

Sara Thor

Jag är adjungerad universitetsadjunkt och mina uppgifter är bland annat att vara verksamhetsledare för Human Factors Network.

Organisation