Produktrealisering (PROD)

Avdelningen för Produktrealisering är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell ekonomi. Vi bedriver utbildning på både grundläggande och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning med ett starkt fokus på kreativitet och skapande inom design och teknik.

Inom Produktrealisering bedriver vi både forskning och utbildning. Vår forskning syftar till att utveckla metoder, processer och verktyg inom områdena design, produktutveckling, konstruktion och produktion. Vår forskning spänner över hela utvecklingsprocessen från att identifiera behov till realiseringen av en lösning. Exempel på bredden av våra forskningsområden är industridesign, återbruk, träteknik, affektiv konstruktion, säkerhet, designoptimering, designautomation, flexibla produktionsutrustningar/processer samt smarta produktionssystem. Forskningen sker oftast i nära samarbete med undervisningen. Utbildning har en stor tyngd inom Produktrealisering och vi har en stor del i utbildningarna inom programmen för Civilingenjör i maskinteknik, Civilingenjör i design- och produktutveckling, Högskoleingenjör i maskinteknik och Masterprogram i maskinteknik.

Avdelningen är indelad i två enheter:

  • Enheten för design och produktutveckling
  • Enheten för konstruktion och produktion
 

"Vi brukar säga att våra styrkor är att vi har förmågan att gå från idé till verklighet, alltså att genom våra kompetenser och kunskaper kunna jobba från ett behov till en färdig produkt - alltid med fokus på ett helhetsperspektiv."
Micael Derelöv, avdelningschef 

Video om avdelningen för Produktrealisering Visa/dölj innehåll

Från idé till färdig produkt

Företag, näringsliv och industri  med fokus på tillverkning och produktutveckling- vi vill gärna samverka med dig!

Vi på Produktrealisering hjälper dig att ta ditt projekt hela vägen fram - från idé till färdig produkt - hos oss får du en unik helhetslösning. Vilka är ditt företags utmaningar och behov? Stora eller små? Oavsett vilket så erbjuder vi en rad olika sätt att samverka på. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Produktrealisering

A-huset, ingång 17, Campus Valla, Linköping

Postadress

Produktrealisering

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för Produktrealisering
581 83 Linköping

Organisation Visa/dölj innehåll