Produktrealisering (PROD)

Avdelningen för Produktrealisering är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell ekonomi. Vi bedriver utbildning på både grundläggande och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning med ett starkt fokus på kreativitet och skapande inom design och teknik.

Inom Produktrealisering bedriver vi både forskning och utbildning. Avdelningen är indelad i två enheter:

  • Enheten för design och produktutveckling
  • Enheten för konstruktion och produktion

"Vi brukar säga att våra styrkor är att vi har förmågan att gå från idé till verklighet, alltså att genom våra kompetenser och kunskaper kunna jobba från ett behov till en färdig produkt - alltid med fokus på ett helhetsperspektiv."
Micael Derelöv, avdelningschef 

Video om avdelningen för Produktrealisering

Forskning inom design, produktutveckling, konstruktion och produktion

Vår forskning syftar till att utveckla metoder, processer och verktyg inom områdena design, produktutveckling, konstruktion och produktion.  Forskningen spänner över hela utvecklingsprocessen från att identifiera behov till realiseringen av en lösning. Exempel på bredden av våra forskningsområden är industridesign, återbruk, träteknik, affektiv konstruktion, säkerhet, designoptimering, designautomation, flexibla produktionsutrustningar/processer samt smarta produktionssystem.

Forskningen sker oftast i nära samarbete med undervisningen.

Utbildning

Forskarutbildning

Tekfak forskarutbildning design - student i VR-labb

Forskarutbildning i design

Vår designforskning spänner från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden.

Artiklar om utvalda avhandlingar

Kalender

Nyheter

Forskningsvagn åker på spår i Vadstena.

LiU och VTI banar väg för fjärrstyrda tåg

På en 150 år gammal smalspårsbana i Vadstena, som mäter endast tre fot i spårvidd, arbetar VTI och LiU med att utveckla och testa fjärrstyrningsteknik för tåg. Det är ett viktigt steg mot framtidens autonoma tåg som är säkra och effektiva.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Studenterna presenterade sina examensarbeten.

Examenskonferens på IEI 2024

Nära 100 examensarbeten inom design, produktutveckling och konstruktion presenterades under årets exjobbsmässa vid Linköpings universitet.

Kontakt

Allmänna frågor och studentärenden

Adress

Besöksadress

Produktrealisering
A-huset, ingång 17, Campus Valla, Linköping

Postadress

Produktrealisering
Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för Produktrealisering
581 83 Linköping

LiU som arbetsplats

Organisation