Produktrealisering (PROD)

Avdelningen för Produktrealisering är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell ekonomi. Vi bedriver utbildning på både grundläggande och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning med ett starkt fokus på kreativitet och skapande inom design och teknik.

Inom Produktrealisering bedriver vi både forskning och utbildning. Avdelningen är indelad i två enheter:

  • Enheten för design och produktutveckling
  • Enheten för konstruktion och produktion

"Vi brukar säga att våra styrkor är att vi har förmågan att gå från idé till verklighet, alltså att genom våra kompetenser och kunskaper kunna jobba från ett behov till en färdig produkt - alltid med fokus på ett helhetsperspektiv."
Micael Derelöv, avdelningschef 

Video om avdelningen för Produktrealisering

Forskning inom design, produktutveckling, konstruktion och produktion

Vår forskning syftar till att utveckla metoder, processer och verktyg inom områdena design, produktutveckling, konstruktion och produktion.  Forskningen spänner över hela utvecklingsprocessen från att identifiera behov till realiseringen av en lösning. Exempel på bredden av våra forskningsområden är industridesign, återbruk, träteknik, affektiv konstruktion, säkerhet, designoptimering, designautomation, flexibla produktionsutrustningar/processer samt smarta produktionssystem.

Forskningen sker oftast i nära samarbete med undervisningen.

Utbildning

Forskarutbildning

Tekfak forskarutbildning design - student i VR-labb

Forskarutbildning i design

Vår designforskning spänner från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden.

Artiklar om utvalda avhandlingar

Nyheter

Designstudenternas projekt.

På egna ben i designprojektet

I tre år har designstudenterna framför allt arbetat i grupp. När de gick vidare på masterutbildningen så fick de genomföra sina första större, egna projekt.

Pablo Montoyo Gomis, en masterstudent från Alicante, Spanien

LiU-student utvecklar röststyrd handprotes till budgetpris

Föreställ dig att ha en handprotes för endast 2500 kronor, som du kan styra med din egen röst. Det är precis vad Pablo Montoyo Gomis, en utbytesstudent från Spanien, har utvecklat.

grupp av studenter vid designade möbler.

Studenter ger gamla möbler nytt liv

”Hmm, den här kanske ska målas om”, det har du säkert tänkt om en gammal möbel någon gång. Studenterna inom produktutveckling har tagit det ett steg längre.

Kontakt

Allmänna frågor och studentärenden

Adress

Besöksadress

Produktrealisering
A-huset, ingång 17, Campus Valla, Linköping

Postadress

Produktrealisering
Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för Produktrealisering
581 83 Linköping

LiU som arbetsplats

Organisation