Presentation

I mitt arbete som controller arbetar jag med uppföljning och analyser av såväl ekonomi som verksamhet på olika nivåer inom LiU.

Jag har även ett uppdrag som förvaltningsledare och systemförvaltare för LiU:s övergripande beslutsstödsystem Qlikview samt processamordnare för projekthanteringsprocessen i Raindance.