Fotografi av Siri Wassrin

Siri Wassrin

Universitetsadjunkt

Varför är det svårt att designa innovativ IT? Hur kan vi bli bättre på att lyckas med detta? Och hur kan dessa frågor förstås både utifrån sociala och materiella aspekter i designprocessen? Detta är frågor som jag undersöker i min forskning.

Den svåra konsten att vara nyskapande

Det kan verka märkligt att påstå att det är svårt att designa innovativ IT i en tid då den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin förr. Men trots de många möjligheter som den snabba utvecklingen erbjuder så designar vi ofta IT som liknar det som redan finns. I min forskning undersöker jag varför det är svårt att designa innovativ IT samt hur vi kan bli bättre på detta. 

I min licentiatavhandling visar jag att det är svårt att designa innovativ IT eftersom tekniken är med och formar olika betydelser och identiteter i en verksamhet. När man förändrar IT-designen förändras ofta också dessa betydelser och identiteter vilket sätter gränser för vilka designförslag som är möjliga eller ej. 

Om den nya designen avviker för mycket från rådande förståelser anses de många gånger som omöjliga. Detta visar hur befintliga betydelser, identiteter och förståelser, vilka produceras genom historiska, sociala och materiella praktiker, begränsar möjligheten att designa innovativ IT.

I mitt pågående doktorsavhandlingsarbete använder jag mig av den kunskap som utvecklades i min licentiatavhandling för att söka svar på hur IT-innovation kan stödjas.

I min forskning bedriver jag kvalitativa fallstudier inom offentlig verksamhet och använder ett sociomateriellt perspektiv med fokus på Barads agentiella realism för att förstå och förklara hur materiell-diskursiva praktiker möjliggör och omöjliggör olika IT-designlösningar.


Kort fakta

Utbildning

Lärare på Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet IT och management:

  • Introduktion till informatik – människa, teknik, organisation (IMTO), 725G96
  • Kandidatuppsats i informatik, 725G36
  • Samhällsvetenskaplig metod, 725G53
  • Kvalitativa metoder i teori och praktik, 725G88
  • Perspektiv på säkerhet och IT, 725G98
  • Kvalitativ forskning om IT och management ,725A44
  • Diagnos och design av verksamhet och IT, 725A37

Utmärkelser

• Mottog Östgöta Gilles doktorandstipendium den 28 november 2015.
• Vinnare av "Outstanding Paper Awards: The Most Innovative and Promising On-Going Research – Awards the paper with the most out-of-the-box and forward-looking idea and concept" för publikationen Wassrin, S., Lindgren, I., & Melin, U. (2015). Open Innovation Contests for Improving Healthcare – An Explorative Case Study Focusing on Challenges in a Testbed Initiative. Presented at the 14th IFIP WG 8.5 International Conference on E-Government and e-Participation, Thessaloniki, Greece, August 30 – September 2.
• Utvald för publikation i IRIS Selected Papers: Wassrin, S. (2014). Understanding the Processes of Online Creative Interaction – Toward a Research Agenda. IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia, (5), 95–105.

Publikationer

Organisation