Fotografi av Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson

Administratör

Som ledningssamordnare vill jag vara ett professionellt administrativt stöd för IKOS ledning. Min ambition är att på ett korrekt och smidigt sätt stötta IKOS medarbetare i flera institutionsövergripande frågor. Kontakta mig så hjälper jag dig vidare!

Mina arbetsuppgifter som ledningssamordnare

  • Administrativt stöd till prefekt och övrig ledning 
  • Medlem av IKOS ledningsgrupp
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen 
  • Sekreterare i ledningsrådet 
  • Kontaktperson för avtalshantering

Övriga arbetsuppgifter

  • Forskarutbildningsadministratör för Historia, Tema kultur och samhälle och Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.
  • Sekreterare i forskarutbildningsrådet
  • Registrator för ledningsärenden
  • GDPR-ombud

Organisation Visa/dölj innehåll