Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Stöd vid antagning av nya studenter och reservantagning
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Schemaläggning
  • Kursadministration i Lisam
  • Kursdatabasen/Bilda
  • Tentautlämning
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen

Om institutionen
Visa/dölj innehåll