Mina arbetsuppgifter som ledningssamordnare

  • Administrativt stöd till prefekt och övrig ledning 
  • Medlem av IKOS ledningsgrupp
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen 
  • Sekreterare i ledningsrådet 
  • Kontaktperson för avtalshantering

Övriga arbetsuppgifter

  • Forskarutbildningsadministratör för Historia, Tema kultur och samhälle och Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.
  • Sekreterare i forskarutbildningsrådet
  • Registrator för ledningsärenden
  • GDPR-ombud

OrganisationVisa/dölj innehåll