Fotografi av Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson

Administratör

Som ledningssamordnare vill jag vara ett professionellt administrativt stöd för IKOS ledning. Min ambition är att på ett korrekt och smidigt sätt stötta IKOS medarbetare i flera institutionsövergripande frågor. Kontakta mig så hjälper jag dig vidare!

Mina arbetsuppgifter som ledningssamordnare

  • Administrativt stöd till prefekt och övrig ledning 
  • Medlem av IKOS ledningsgrupp
  • Sekreterare i IKOS institutionsstyrelse
  • Sekreterare i IKOS ledningsråd
  • Sekreterare i IKOS forskningsråd

Övriga arbetsuppgifter

  • IKOS miljösamordnare, intern miljörevisor, avfallsombud och lagbevakare inom miljöområdet
  • Registrator för ledningsärenden
  • GDPR-ombud
  • Kontaktperson för avtalshantering

Organisation