Fotografi av Sofia Skogstad

Sofia Skogstad

Samordnare

Jag arbetar som utbildningssamordnare på Läkarprogrammet termin 1. Utöver detta jobbar jag som Retendosamordnare på Läkarprogrammet.