Samordnare

Mina arbetsuppgifter

Administratör på Avdelningen för inflammation och infektion (II)

  • Administrativt stöd till avdelningschef och avdelningen II
  • Kontoansvarig IT
  • Personaladministration

Administratör för forskarutbildningskurser på BKV

Administratör för fristående kurser på BKV

Administratör för forskarförberedande kurser på BKV


Administratör på forskarutbildningen

  • Generell administration som rör forskarutbildningen
  • Ladokrapportering
  • Administrativt stöd till forskarutbildningsstudierektor (FUS)

Organisation