Administratör

Mina arbetsuppgifter

Administratör på Avdelningen för inflammation och infektion (II)

  • Administrativt stöd till avdelningschef och avdelningen II
  • Kontoansvarig IT
  • Personaladministration

Administratör för fristående kurser på BKV

Back-up-administratör på amanuenssamordning

Administratör på forskarutbildningen

  • Generell administration som rör forskarutbildningen
  • Ladokrapportering och tillgodoräknanden
  • Administrativt stöd till forskarutbildningsstudierektor (FUS)

OrganisationVisa/dölj innehåll