Utbildningsadministratör

I min roll som utbildningsadministratör sköter jag administrationen gällande kurs 3 på läkarprogrammet samt på forskarutbildningen

Mina arbetsuppgifter

Utbildningsadministratör läkarprogrammet kurs 3
 
 • Utbildningsadministratör på läkarprogrammet kurs 3
 • Generell administration som rör terminen
 • Administrativt stöd till terminsansvarig
 • Schemaläggning
 • Tentamensadministration
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Rapportering i Sharepoint
 • Administrerar terminens hemsida
 • Administrerar kursrummet på Lisam
 • Kontakt med studenter och föreläsare

Administratör på forskarutbildningen

 • Generell administration som rör forskarutbildningen
 • Ladokrapportering och tillgodoräknanden
 • Administrativt stöd till forskarutbildningsstudierektor (FUS)

Organisation
Visa/dölj innehåll