Studievägledare Tekniska fakultetskansliet

Studievägledare för civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Industriell ekonomi internationell samt masterprogrammet Industrial Engineering and Management.

Nätverk

Lika Villkorsombud för Tekniska Fakultetskansliet.