Presentation

Mitt forskningsfält handlar om hur fettlösliga inflammatoriska mediatorer (leukotriener, prostaglandiner och tromboxan) påverkar blodkroppars tillväxt och differentiering samt trombocyters funktion vid blodproppsbildning, stroke och hjärtinfarkt.

Publikationer

2012

2010

CV

I korthet

  • 1971 läkarutbildning till Med. Lic. vid Karolinska Institutet
  • 1972 Med. Dr. och docent, Karolinska Institutet
  • Avhandling om cerebrosiders biosyntes samt GC-MS metoder för analys av sfingolipider
  • 1974-1975 Post-doc utbildning vid Harvard University, Cambridge MA
  • 1986- Professor i medicinsk cellbiologi vid LiU, inriktning Medicinsk och fysiologisk kemi
  • 1993-1995 sabbatsår (Sabbatical) vid University of California San Diego (UCSD) därefter visiting professor vid UCSD, ca en månad per år
  • Publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar

 Nätverk

  • Samarbetar med forskare vid bland annat Linköpings universitet och UCSD

Organisation