Tekniker med intresse för miljöfrågor

Jag arbetar som tekniker vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Utöver det dagliga arbetet som tekniker inom ISV med ansvar för lås, nycklar och passersystem sköter jag förmedlingen av kontakt med fastighetsägare och hantverkare för ISV:s medarbetare och studenter.

I mina arbetsuppgifter ingår regelbundet arbete med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som innebär besiktningar månads-, kvartals- och årsvis. Jag håller också i utbildning inom området.

Jag jobbar även med arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dessa arbetsuppgifter riktar sig främst till medarbetare och studenter inom ISV men ibland omfattas även andra institutioner och Linköpings universitet (LiU) centralt. Jag har uppdraget som avfallsombud vid ISV. Jag arbetar även med intern miljörevision inom universitetet.

Arbetsuppgifter
Visa/dölj innehåll

  • Nycklar, lås och passerkort
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA-koordinator ISV)
  • Avfallsombud ISV
  • Inventarieförrättare ISV
  • Intern miljörevisor ISV/LiU
  • Miljösamordnare ISV
  • Hjärt-lungräddning
  • Första hjälpen

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll