Fotografi av Sven Arne Rejsmar

Sven Arne Rejsmar

Tekniker

Mitt arbete som tekniker går ut på att stödja institutionen i stora som små frågor rörande personal, studenter, miljö, fastighetsfrågor m.m. Det gör att jag måste ha blick för detaljer samtidigt som jag måste se helheten i både smått och stort.

Tekniker med intresse för brandskyddsarbete, säkerhet och lokaler

Jag arbetar som tekniker vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Utöver det dagliga arbetet som tekniker inom IKOS med ansvar för lås, nycklar och passersystem sköter jag förmedlingen av kontakt med fastighetsägare och hantverkare för IKOS medarbetare och studenter.

I mina arbetsuppgifter ingår regelbundet arbete med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som innebär besiktningar månads-, kvartals- och årsvis. Jag håller också i utbildning inom området.

Arbetsuppgifter

  • Nycklar, lås och passerkort
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA-koordinator IKOS)
  • Teknisk säkerhet MOS (Miljö Och Säkerhet) 
  • Lokaler, Återbruk mm. CE (Campusutvecklingsenheten) 
  • Hjärt-lungräddning
  • Första hjälpen

Organisation