Fotografi av Therese Erwill

Therese Erwill

Samordnare

Samordnare för avdelningen KOO (kirurgi, onkologi och ortopedi) samt för avdelningen BKH (barns och kvinnors hälsa).

Avdelningssamordnare KOO och BKH

Mina arbetsuppgifter innebär bland annat:

  • Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
  • Administration kring nyanställda/introduktion samt avslut
  • Administration kring disputationer
  • IT-kontoansvarig KOO och BKH
  • Generell avdelningsadministration

Organisation