Avdelningssamordnare KOO och BKH

Mina arbetsuppgifter innebär bland annat:

  • Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
  • Administration kring nyanställda/introduktion samt avslut
  • Administration kring disputationer
  • IT-kontoansvarig KOO och BKH
  • Generell avdelningsadministration

Organisation