Administratör

Terminssekreterare, Läkarprogrammet termin 10VFU-samordnare, Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

Som terminssekreterare ansvarar jag för all administration kring termin 10 på Läkarprogrammet.

I min roll som VFU-samordnare har jag ett övergripande ansvar för att koordinera den verksamhetsförlagda utbildningen på Läkarprogrammet. 

 • Kontakt med studenter och lärare
 • Schemaläggning
 • Tentamenshantering
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Ansvara för hemsidor
 • Administrera kursrum i Lisam
 • Mötessekreterare
 • Samarbete med kliniker och ansvarig på Regioner och Landsting
 • Utveckling av VFU-verktyg
 • Ansvara för informationsflödet rörande VFU
 • Deltar i programutskottet för Läkarprogrammet (PUL)
 • Sammankallande och ansvarig för möten och konferenser