Administratör

Utbildningsadministratör, fristående kurser samt termin 7 på Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

  •  Administrativt stöd till fristående kurser på IKE
  • Generell administration för Termin 7
  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Administrativt stöd till terminsansvarig
  • Schemaläggning av föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning
  • Tentamensadministration
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Administrera terminens hemsida
  • Administration av kursinformation i LISAM

OrganisationVisa/dölj innehåll