Samordnare

Samordnare för avdelningen Inflammation och Infektion (II).
Programadministratör på Läkarprogrammet. 

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
  • Administration kring nyanställningar/introduktion samt avslut
  • Administration kring disputationer
  • IT-kontoansvarig
  • Generell avdelningsadministration
  • Programadministration på Läkarprogrammet: Delaktig i administrationen kring studieadministrativa ärenden på Studentenheten

Organisation