Administratör

Utbildningsadministratör för kurs 7 på Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

 • Kontakt med studenter och föreläsare
 • Administrativt stöd till kursansvarig
 • Administration av kursens hemsida
 • Kursrummet i LISAM
 • Schemaläggning av föreläsningar
 • Tentamenshantering i Wiseflow
 • Schemaläggning av verksamhetsförlagd utbildning
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Rapportering i Retendo
 • Generell administration som berör kursen
 • Delaktig i administrationen kring studieadministrativa ärenden på Studentenheten

Organisation Visa/dölj innehåll