Fotografi av Therése Wimarken

Therése Wimarken

HR-partner

Mitt uppdrag

Mitt uppdrag är att ge HR-stöd i arbetsrätt och arbetsrättslig avtalstolkning, omställning samt lönebildning.