Thomas Kallman

Jag forskar om kronisk smärta och förskrivningen av opioider. Syftet är att i framtiden öka kunskapen om hur man i klinisk praxis kan förskriva opioider på ett säkrare sätt.

Publikationer

Organisation