Presentation

Jag arbetar med samordning av inköp, tillgängliggörande, support och utvärdering av elektroniska media (e-tidskrifter, e-böcker och databaser).