Fotografi av Tobias Örberg

Tobias Örberg

Kommunikatör

Jag arbetar med att vårda, stärka och utveckla LiU:s varumärke. Ofta med det kreativa ansvaret.

Strategier, kreativa processer och operativt kommunikationsarbete  

Som en del av varumärkesgruppens team så arbetar jag med en rad olika typer av kommunikationsprojekt. Mitt huvudsakliga fokus är visuell profilering, tonalitet och målgrupps/kanal-anpassning.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Kreativt ansvarig för strategiska och varumärkesprofilerande kommunikationsinsatser, såsom centrala marknadsföringskampanjer och koncept. 
  • Samordnar och koordinerar samarbetet med våra externa kommunikationsbyråer. 
  • Arbetar med varumärkesutvecklande insatser med ett huvudfokus på bild- och filmspråk samt audiell identitet.
  • Planerar och genomför event med studentrekryterande och/eller varumärkesbyggande syfte, bland annat ForskarFredag och Humanistdygnet.​

Utbildning