Fotografi av Tobias Örberg

Tobias Örberg

Kommunikatör

Jag arbetar med att vårda, stärka och utveckla LiU:s varumärke.

Strategier, projekt- och produktionsledning och operativt kommunikationsarbete  

Som en del av varumärkesgruppens team så arbetar jag med rad olika typer av kommunikationsprojekt.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Projektleder större strategiska varumärkesprofilerande kommunikationsinsatser. 
  • Samordnar och koordinerar samarbetet med våra externa kommunikationsbyråer. 
  • Arbetar med varumärkesutvecklande insatser med ett huvudfokus på bild- och filmspråk samt audiell identitet.
  • Planerar och genomför event med studentrekryterande och/eller varumärkesbyggande syfte, bland annat ForskarFredag och Almedalen.
  • Ansvarar för den externa kommunikationen kopplad till Musik vid LiU

Utbildning