Undervisning i projektledning

Projektledning är idag en nyckelkompetens i de flesta verksamheter. I projektledningskurserna kommer du att lära dig de senaste standarderna inom projektledning, samt kunna arbeta professionellt med IT-projekt inom portföljstyrning, programhantering samt projektstyrning.

Publikationer

Organisation