Presentation

Som utbildningsledare på Tekniska Fakulteten sitter jag i ledningsgruppen för grundutbildning samt arbetar specifikt i ledningen för en programnämnd. Programnämnden och dess arbetsgrupper ansvarar för utveckling och kvalitet av våra utbildningsprogram. Jag har en sammanhållande roll i arbetet med att tillsammans med studenter, lärare, forskare, fakultet och näringsliv säkerställa att våra utbildningar utvecklas för att svara mot de föränderliga behov som finns i näringslivet, forskarvärlden och samhällsutvecklingen i stort.

Som utbildningsledare följer jag tillsammans med programnämndens ordförande upp kurs- och programutvärderingar samt initierar och driver förändringsarbeten. Förändringsarbetet kan gälla både våra utbildningsprogram och våra interna arbetsprocesser. Jag säkerställer att kursplaner, programplaner och utbildningsplaner är uppdaterade och utformade enligt gällande bestämmelser. Jag deltar i nationella och internationella konferenser och nätverk kring utbildningsfrågor. Jag driver utvecklingen av programnämndens internationella studentutbyten samt handlägger tillgodoräkning av utlandsstudier.

Programnämnden i elektroteknik, fysik och matematik ansvarar för

  • Civilingenjörsprogrammen i Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Teknisk fysik och elektroteknik, internationell (Yi), Medicinsk teknik (MED) och Elektronikdesign (ED)
  • Högskoleingenjörsprogrammet  i Elektronik (EL)
  • Kandidatprogrammet i Matematik (Mat)
  • Masterprogrammen i Biomedicinsk teknik (BME), Elektroniska kretsar och system (ELE), Kommunikationssystem (CSY),  Materialfysik för nano- och kvantteknologi (MNQ) samt Matematik (MMAT)

1992 tog jag examen från civilingenjörsprogrammet Geoteknologi på LTU och 2009 disputerade jag i materialvetenskap på LiTH. Genom åren har jag haft olika roller både inom universitet och privata företag innan jag började som utbildningsledare 2014.

Publikationer

2013

2012