Presentation

Ansvarar för registrering och reklamationer av prenumererade tidskrifter. Medverkar vid uppackning och sortering av pliktmaterial. Arbetar som grafisk formgivare för Linköpings universitetsbibliotek. Arbetar på Vallabiblioteket.