Fotografi av Ulla Kerren

Ulla Kerren

Koordinator

Jag arbetar som föreståndare för LiU Skolsamverkan och koordinator för decentraliserad lärarutbildning.

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

LiU Skolsamverkan är LiU:s samordnande plattform för samverkan mellan skola och universitet.

LiU Skolsamverkan är LiU:s samordnande plattform för samverkan mellan skola och universitet. Verksamheten inrättades år 2015 efter beslut från rektor och har som uppdrag att samordna skolsamverkan som sker vid LiU, ha kontinuerliga dialoger med skolvärlden, kommunicera forskning till skolan och kompetensutveckla lärare. Det innebär att vi ska ha koll på vad som händer vid LiU men även ordna egna aktiviteter.

Sedan 2020 har en del av våra aktiviteter skett inom ramen för Skolsamverkan Öst. Skolsamverkan Öst finansieras av LiU och kommuner i regionen gemensamt, i syfte att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade förskollärare och lärare, kompetensutveckla lärare och visa upp vilket fantastiskt yrke läraryrket är.

Vi är ett litet team som arbetar året runt med LiU Skolsamverkan men många som är inblandade i olika aktiviteter! Aktiviteterna kan vara seminarieserier för lärare, nätverk, konferenser, olika typer av workshops, utbyten mellan universitetslärare och lärare i skolan, coachning av elever genom studenter och mycket mer.


Välkommen in att läsa mer om skolsamverkan på LiU