Fotografi av Ulla Kerren

Ulla Kerren

Koordinator

Jag är föreståndare för LiU Skolsamverkan och koordinator för decentraliserad lärarutbildning.