Fotografi av Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Controller

Mitt uppdrag är att stödja institutionens ledning och medarbetare i ekonomiska frågor. Jag arbetar för att varje chef på MAI ska ha god kännedom om sin avdelnings ekonomi samt ha tillgång till pedagogiska underlag som underlättar styrningen.

Mina huvudsakliga ansvarsområden

  • Budget, prognoser och uppföljning i samarbete med verksamhetens chefer
  • Löpande redovisning och bokslut
  • Ekonomiska rapporter baserade på verksamhetens behov
  • Projektkalkyler och projektredovisning
  • Kundfakturor och rekvisitioner
  • Systemstöd och lokal administratör för Raindance
  • Bevakning och tillämpning av ekonomiska regelverk
  • Framtagande av rutiner på ekonomiområdet
  • Kontaktperson för MAI i ekonomiska frågor

Institution och avdelning