Ulrika Sparre

Administrativ chef, Avdelningschef

Avdelningschef Administrativa avdelningen

Presentation

Jag är avdelningschef för administrativa avdelningen. Här finns ansvar för  att säkerställa administrativa  processer, ge ett effektivt lednings- och beslutsstöd, samordna och ansvara för inköp, lokaler, säkerhet och viss IT samt att delta i utvecklingsarbeten. Inom avdelningen finns också en HR-funktion där rekrytering, arbetsmiljöfrågor och mycket mer ingår. I min egen roll ingår utöver att tillsammans med  mina 6 medarbetare säkerställa kvaliteten i ovanstående också rollen som controller/ekonom. Avdelningen omfattar 7 personer.