Fotografi av Vera Pichler

Vera Pichler

Koordinator

Koordinator

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Kontohantering - Jag skapar LiU ID till nyanställda samt gäster och kan skriva ut aktiveringsnyckel om ert konto blev låst av någon anledning.

- Inköp- och upphandling - Jag är en av ISYs inköpshandläggare och jobbar då med inköp och upphandling av olika slag.

- EU-projekt - Det är jag ni ska ta kontakt med om ni tänker ansöka forskningspengar från EU. Om ni har fått ert projekt beviljat eller arbetar inom ett EU-projekt så jag ansvarar för den ekonomiska rapporteringen.

- GDPR - Jag är institutionens kontaktperson för LiUs dataskyddsfrågor.

Om avdelningen

Om institutionen