Ekonomisamordnare och EU-projektkoordinator

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Kontaktperson i faktureringsfrågor
- Kundfakturering och rekvisitioner
- Samordnare av leverantörsfakturor
- Systemstöd och lokal administratör i Raindance
- Inköp och upphandling
- Projektbudget, uppföljning och ekonomisk redovisning av EU-finansierade forskningsprojekt


Interna nätverk:

- Arbetsgrupp för utveckling av ekonomiprocesserna inom området e-handel och utbetalningar, centralt på LiU
- Arbetsgrupp för utveckling av hanteringen och rapporteringen av EU-projekt, centralt på LiU

Om avdelningen

Om institutionen