Presentation

BBF är ett samarbete mellan Medicinska Fakulteten och Region Östergötland. Vårt mål är att underlätta forskning på biobanksprov genom att erbjuda råd, stöd samt säker provhantering och förvaring för forskarna.

Som ansvarig för fryshotellen kan jag hjälpa er med förvaring av enskilda provlådor eller hela frysar. Vi erbjuder även fryståliga etiketter som utformas efter era behov.

CV

Tidigare anställningar

  • Sektion Biobank och studier, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm
  • AniCura djursjukhus Albano, Stockholm
  • Laboratorier för närvård och preanalys, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm
  • Institutionen för genetik och patologi, Rudbecklaboratoriet, Uppsala

Utbildning

  • Bioteknikagronom (magisterexamen), Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Biomedicinsk analytiker (kandidatexamen), Karolinska institutet, Stockholm

Organisation