Presentation

BBF är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland.

SIB omfattar beställning av prov via elektronisk remiss, alikvotering av prov via robot, spårbarhet i LIMS av preanalytiska faktorer inklusive tidsstämpel på de olika leden i provets väg från arm till frys. Mitt uppdrag är att bidra med stöd och rådgivning om insamling, hantering, IT-frågor och utplock av prov i medicinska forskningsstudier.

CV

Nätverk/uppdrag

  • Arbetsgrupp om IT-frågor inom det nationella samarbetet Biobank Sverige

Utbildning

  • Högskoleingenjör Kemiteknik, Linköpings Universitet

Tidigare arbetsplatser

  • Laboratoriet för Klinisk Kemi, US, Linköping
  • Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping
  • Karolinska Institutet Biobank, Stockholm