Fotografi av Xiaoke Liu

Xiaoke Liu

Universitetslektor, Enhetschef, Docent

Publikationer

2024

Yuxuan Xiao, Qin Xue, Xiaoke Liu, Feng Gao, Guohua Xie (2024) Lead-free perovskite LEDs powered by cyanuric acid INNOVATION, Vol. 5, Artikel 100553 Vidare till DOI

2023

Jian Qing, Sankaran Ramesh, Xiaoke Liu, Heyong Wang, Hongling Yu, Chaoyang Kuang, Lintao Hou, Wenjing Zhang, Tze Chien Sum, Feng Gao (2023) Spacer cation engineering in Ruddlesden-Popper perovskites for efficient red light-emitting diodes with recommendation 2020 color coordinates Applied Surface Science, Vol. 616, Artikel 156454 Vidare till DOI
Zhan Chen, Xiaoke Liu, Heyong Wang, Xianjie Liu, Lintao Hou, Feng Gao (2023) Photoluminescence Enhancement for Efficient Mixed-Halide Blue Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Optical Materials, Vol. 11, Artikel 2202528 Vidare till DOI
Lixiu Zhang, Luyao Mei, Kaiyang Wang, Yinhua Lv, Shuai Zhang, Yaxiao Lian, Xiaoke Liu, Zhiwei Ma, Guanjun Xiao, Qiang Liu, Shuaibo Zhai, Shengli Zhang, Gengling Liu, Ligang Yuan, Bingbing Guo, Ziming Chen, Keyu Wei, Aqiang Liu, Shizhong Yue, Guangda Niu, Xiyan Pan, Jie Sun, Yong Hua, Wu-Qiang Wu, Dawei Di, Baodan Zhao, Jianjun Tian, Zhijie Wang, Yang Yang, Liang Chu, Mingjian Yuan, Haibo Zeng, Hin-Lap Yip, Keyou Yan, Wentao Xu, Lu Zhu, Wenhua Zhang, Guichuan Xing, Feng Gao, Liming Ding (2023) Advances in the Application of Perovskite Materials NANO-MICRO LETTERS, Vol. 15, Artikel 177 Vidare till DOI
Mengyun Chen, Tiankai Zhang, Anna Elsukova, Zhang-Jun Hu, Rui Zhang, Yonghong Wang, Xianjie Liu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Kinetically Controlled Synthesis of Quasi-Square CsPbI<sub>3</sub> Nanoplatelets with Excellent Stability Small Vidare till DOI

Nyheter