Yasuhiko Irie

UniversitetslektorJag är mikrobiolog och studerar bakteriella biofilmer. Besök laboratoriets hemsida för mer information:
https://yasuhikoirie.wixsite.com/biofilm

Publikationer