Yonghong Wang

Postdoktor

Publikationer

2023

Mengyun Chen, Tiankai Zhang, Anna Elsukova, Zhang-Jun Hu, Rui Zhang, Yonghong Wang, Xianjie Liu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Kinetically Controlled Synthesis of Quasi-Square CsPbI<sub>3</sub> Nanoplatelets with Excellent Stability Small Vidare till DOI