Interimchef på LiU-tryck

Jag är interimchef för LiU-tryckenheten.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

Mina medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning