Enhetschef för LiU:s tryckeri

Inom universitetet finns en stor efterfrågan på grafisk formgivning och produktion av trycksaker. På LiU-tryck arbetar vi varje dag med att tillgodose den efterfrågan och att möta kundens förväntningar när det gäller produktionstid och kvalitet. Mina medarbetare är specialister inom projekt- och produktionsledning, grafisk design, originalframställning, prepress och tryckproduktion.

Om mig

De senaste åren har jag arbetat som interimschef med uppdrag inom både offentlig verksamhet och det privata näringslivet. Jag är van att driva och leda stora projekt, bygga team och att leda i förändring.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Mina medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning