Samordnare

Mina huvudsakliga uppdrag vid BKV

  • Samordnare för DA-funktionen
  • Dataskyddsombud vid BKV.
  • Registratur och arkivhantering.
  • Arbetsmiljö och lokalfrågor.
  • Infrastruktur och service plan 12, Hus 511

Organisation Visa/dölj innehåll