Fotografi av Yvonne Bergman

Yvonne Bergman

Samordnare

Jag arbetar som samordnare för registratur- och arkivfunktionen vid BKV. I mitt uppdrag ingår även administrativa uppgifter inom arbetsmiljöområdet samt infrastrukturfrågor inom VS lokaler. Jag är även kontaktperson i dataskyddsfrågor inom BKV.

Samordnare

Mina huvudsakliga uppdrag vid BKV

  • Samordnare för DA-funktionen
  • Registrator och arkivsamordnare
  • Kontaktperson i dataskyddsfrågor
  • Arbetsmiljö och lokalfrågor
  • Infrastruktur och service plan 12, Hus 511

Organisation