29 augusti 2022

Under läsåret 2021/2022 arrangerade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) två tematiska dagar. Deltagare från olika verksamheter i regionen och kommuner lyssnade till presentationer och deltog i diskussioner med forskare vid CMHB och inbjuda gäster.

Demens och palliativ vård diskuterades under CMHB:s tematiska dagar.
Charlotte Perhammar

Lisa Guntram och Kristin Zeiler organiserade temadagen. Foto Anna Nilsen Antalet individer som lever med demens ökar och förväntas öka ytterligare. Olika perspektiv på demens och denna utveckling – med särskilt fokus på kommunikation, etik och demokrati – stod i centrum när CMHB i november 2021 arrangerade sin första temadag tillsammans med Centrum för demensforskning (CEDER) vid LiU. Inom ett brett spektrum av ämnen – från språk, lärande, kommunikation, sociala robotar och etiska aspekter av screening och läkemedel – presenterade forskare från CMHB och CEDER sitt arbete och diskuterade gemensamt utmaningar inom vård och politik, samt existentiella och etiska frågor som demens ger upphov till. Publiken, som var med både på Zoom och på plats, inkluderade både vårdpersonal och akademiker med intresse för demens från olika synsätt.

"Det enda vi vet när vi föds är att vi en dag kommer att dö"

Marit Karlsson med övriga i panelen diskuterar under temadagen. Foto Charlotte Perhammar Med detta citat inledde CMHB-kollegan och adjungerade universitetslektor Marit Karlsson den andra temadagen på temat palliativ vård den 10 maj 2022. Palliativ vård syftar till att lindra lidande – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt – och främja livskvalitet för individer som lever med obotlig, livshotande sjukdom. Högkvalitativ palliativ vård ska erbjudas alla som behöver det men utmaningarna kvarstår med att erbjuda en säker och jämlik vård. Vårdpersonal inom olika delområden av vården möter individer med olika behov av palliativ vård, vilket kräver ökad kunskap och ger upphov till nya frågor om till exempel döende och dialoger kring allvarlig sjukdom.

Endagsevenemanget gav forskningsperspektiv på till exempel synen på döende, samtal kring allvarlig sjukdom och utmaningen med ojämlik palliativ vård. De engagerade samtalen som följde handlade om ansvar för svåra beslut, behovet av palliativa specialister och utmaningarna med att prata om död och döende.

Under 2022 kommer de tematiska dagarna ta ett uppehåll då CMHB ska ansvara för föreläsningsserien Strimman. Strimmanföreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten med syfte att sprida resultaten av den forskning som bedrivs vid fakulteten. Sofia Morberg Jämterud, postdoktor vid LiU, har arbetat med det kommande programmet.

– Strimman kommer bjuda på ett mycket rikt program och visa på bredden av den forskning som bedrivs inom medicinsk humaniora och bioetik vid LiU. Säsongens föreläsningar berör bland annat ämnen som prioriteringar gällande vårdens resurser, skönlitteratur som ett verktyg för etisk reflexion och representationer av psykisk hälsa och ohälsa som förmedlas av influencers, säger Morberg Jämterud.

Presentatörer vid de tematiska dagarna

Föreläsningar i länkform går att se igen genom att klicka på länken (Youtube)

Demens: kommunikation, etik och demokrati

Perspektiv på palliativ vård

Marit Karlsson, Närvårdskliniken Linköping, RÖ och Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU: "Att dö väl – hur möjliggör vi det?"

Ursula Scheibling, Palliativa enheten Västervik, Region Kalmar, och ordf. Nationell arbetsgrupp för palliativ vård: "Personcentrerad och sammanhållet vårdförlopp Palliativ Vård"

Lisa Kastbom, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU och Kisa vårdcentral, RÖ: "En god död enligt patienter med palliativ cancersjukdom"

Sofia Morberg Jämterud, Institutionen för Tema, LiU: "Samtal vid allvarlig sjukdom"

Daniel Boëthius, Ann-Charlotte Nedlund, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU: "Bakom palliativa vårdens kulisser – organisering och praktik"

Annika Malmström, Närvårdskliniken Linköping, RÖ och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, LiU: "Vill jag veta allt?" En kvalitativ intervjustudie med patienter med den obotliga hjärntumören gliom

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB)