08 maj 2020

Studien Den långa resan stöds till stor del av Forte. Det är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forte -- bild av logotyp.

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Verksamheten styrs genom instruktion från regeringen och det årliga regleringsbrevet. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar Forte forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Rådet utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken. Forte arbetar dessutom med aktiv kunskapsspridning samt skapar mötesplatser där forskning och framtid står i fokus.
Varje år förmedlar Forte cirka 650 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Forte fördelar också pengar med syfte att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom EU och i övriga världen.

Länk till forskningsrådet Forte