Syftet med forskningsprojektet Den långa resan är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra.

Forskningsprojektet Den långa resan bedrivs på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. 

Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och erhållet stöd bland tonåringar och unga vuxna som har migrerat, med eller utan sin familj, till Sverige.

Syftet med studien

Syftet med studien är att bättre förstå hur barn som kommer till Sverige som flyktingar har det och vad de behöver för att må bra.
Vi vill också med projektet bidra till ökad kunskap på detta angelägna område. Vårt mål är även att göra forskningen aktuell och tillgänglig för alla som träffar barn och unga vuxna med en migrationsbakgrund.

Så går det till

Deltagarna i studien kommer att bli intervjuade av oss. Deltagarna får berätta om sin bakgrund, flykten till Sverige och om hur man mår i dagsläget. Vi ställer också specifika frågor om vilken hjälp deltagaren i studien har har fått - eller skulle velat ha - efter ankomsten till Sverige.

Vem står bakom?

Projektet är ett samarbete mellan Barnafrid, Flyktingmedicinskt Centrum och Rädda Barnen Sverige och finansieras av statliga medel från FORTE samt ur Drottning Silvias Jubileumsfond. Ansvarig forskare är professor Laura Korhonen och projektet är godkänt av etikprövningsnämnden (Dnr 2018/504-32 och 2019-05473).

Vill du komma i kontakt med oss?

Du är välkommen att kontakta Erica Mattelin (erica.mattelin@liu.se) eller Johan Andersson (johan.andersson@liu.se). Under vårterminen 2023, hänvisas frågor om projektet till Laura Korhonen. 

Information och anmälan

12—18-åringar:

Vi rekryterar inte längre deltagare till denna delstudie. Håll utkik på denna hemsida eller följ projektet på Twitter för nyheter och artiklar.

18-25 år

Vi rekryterar inte längre deltagare till denna delstudie. Håll utkik på denna hemsida eller följ projektet på Twitter för nyheter och artiklar

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 2021

I nyhetsbrev nr 1 2021 kan du läsa en statusuppdatering för projektet, hur du kan få reda på mer om projektet, se filmer om barn på flykt och hur du gör för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Nyheter

Kontakta oss

Finansiering