Den långa resan - vi vill lyssna på din berättelse

Syftet med forskningsprojektet Den långa resan är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra.

 Portrait confident Middle Eastern high school girl wearing hijab Foto: Django/GettyForskningsprojektet Den långa resan bedrivs på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. 

Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och erhållet stöd bland tonåringar och unga vuxna som har migrerat, med eller utan sin familj, till Sverige.

Syftet med studien

Foto: Pixabay.Syftet med studien är att bättre förstå hur barn som kommer till Sverige som flyktingar har det och vad de behöver för att må bra.
Vi vill också med projektet bidra till ökad kunskap på detta angelägna område. Vårt mål är även att göra forskningen aktuell och tillgänglig för alla som träffar barn och unga vuxna med en migrationsbakgrund.

Så går det till

Deltagarna i studien kommer att bli intervjuade av oss. Deltagarna får berätta om sin bakgrund, flykten till Sverige och om hur man mår i dagsläget. Vi ställer också specifika frågor om vilken hjälp deltagaren i studien har har fått - eller skulle velat ha - efter ankomsten till Sverige.

Vem står bakom?

Foto: Pixabay. Projektet är ett samarbete mellan Barnafrid, Flyktingmedicinskt Centrum och Rädda Barnen Sverige och finansieras av statliga medel från FORTE samt ur Drottning Silvias Jubileumsfond. Ansvarig forskare är professor Laura Korhonen och projektet är godkänt av etikprövningsnämnden (Dnr 2018/504-32 och 2019-05473).

Vill du komma i kontakt med oss?

Du är välkommen att kontakta Erica Mattelin (erica.mattelin@liu.se) eller Johan Andersson (johan.andersson@liu.se)

Information och anmälan Visa/dölj innehåll

12—18-åringar:

I den här delstudien intervjuar vi barn och ungdomar som är mellan 12 och 18 år gamla, och som nyligen kommit till Sverige. Är du under 15 år behöver vi ha ett samtycke från din vårdnadshavare.

Se mer information och anmäl dig här:

Svenska/English 

Somaliska/Soomaali

Tigrinja/ትግርኛ

Dari/ / از جانب

Arabiska/ عربى


 Den långa resan Barnafrid Två porträttfoton flicka och pojke.

18—25-åringar:

Det här är en delstudie där vi intervjuar ungdomar som är mellan 18 och 25 år gamla och som nyligen kommit till Sverige.
Se mer information och anmäl dig till studien här: 
Svenska /English

Arabiska عربى

Nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Nyhetsbrev 1 2021

I nyhetsbrev nr 1 2021 kan du läsa en statusuppdatering för projektet, hur du kan få reda på mer om projektet, se filmer om barn på flykt och hur du gör för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakter Visa/dölj innehåll

Finansiering Visa/dölj innehåll

Relaterat Visa/dölj innehåll